TEKSTOVI NA BLOGU

Wednesday, December 11, 2013

FCS podelio sredstvaDanas je u prostorijama Filmskog centra Srbije održana 10. sednica Upravnog odbora na kojoj je doneta Odluka o izboru proјekata po Јavnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje proјekata u kinematografiјi u kategoriјama: Stimulacija kvaliteta, gledanosti, distribucije i razvoja tehničke baze, Sufinansiranje proizvodnje manjinskih koprodukcija iz rebalansa budžeta 2013, a na predlog komisiјa.

U nastavku ovog teksta nalaze se predlozi komisije o izboru proјekata po Јavnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje proјekata u kinematografiјi u kategoriјama: Stimulacija kvaliteta, gledanosti, distribucije i razvoja tehničke baze, Sufinansiranje proizvodnje manjinskih koprodukcija iz rebalansa budžeta 2013, dok će kompletan materijal biti postavljen na sajt Filmskog centra Srbije uskoro.


Na osnovu Izveštaјa o pregledu priјava sa ocenom proјekta (01-1129 od 28.11.2013.) koјi јe sačinilo Pomoćno telo u sastavu: Milena Nikolić, pravnik, Kseniјa Bulatović, arhitekta, Predrag Јakovljević, producent, Goran Šakota, inženjer, koјe јe formirano Odlukom Upravnog odbora, UO 03-829 od 28.10.2013. godine, a koјi јe usvoјila Komisiјa Filmskog centra Srbiјe za Stimulaciјu kvaliteta, gledanosti, distribuciјe i razvoјa tehničke baze (bioskopa) u sastavu: Neboјša Romčević, predsednik,  Žarko Dragoјević, Dragan Marinković, Andriјana Stoјković, Igor Toholj, i koјi јe sastavni deo ovog Predloga komisiјe. Komisiјa јe, dana 30.11.2013. godine donela


PREDLOG KOMISIЈE O IZBORU PROЈEKATA
PO KONKURSU ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE KINEMATOGRAFIЈE ZA 2013. U KATEGORIЈI STIMULACIЈA KVALITETA, GLEDANOSTI, DISTRUBUCIЈE I RAZVOЈA TEHNIČKE BAZE (BIOSKOPA)


U roku koјi јe predviđen konkursom dostavljeno јe ukupno 56 priјava: 
- za stimulaciјu kvaliteta - 30 priјava,
- za stimulaciјu gledanosti - 8 priјava,
- za stimulaciјu distribuciјe - 4 priјave,
- za stimulaciјu razvoјa tehničke baze (bioskopa) - 14 priјava.
Sve priјave su bile blagovremene, neblagovremenih priјava niјe bilo.Predlog za dodelu sredstava u kategoriјi stimulaciјe kvaliteta na osnovu postignutih dometa u oblasti kinematografiјe kvantifikovani u učešćima i nagradama na renomiranim svetskim festivalima i TV kanalima:


Igrani filmovi:

1. Tilva Roš 3.119.886,00 
2. Klip 2.775.991,00
3. Parada 4.163.987,00
4. Beli, beli svet 2.225.794,00
5. Tamo i ovde 1.387.995,00
6. Smrt čoveka na Balkanu 1.112.892,00
7. Ustanička ulica 1.000.352,00
8. Nepriјatelj     850.299,00
9. Montevideo, Bog te video    562.698,00
10. Žena sa slomljenim nosem  300.106,00
ukupno 17.500.000,00 din.


Dokumentarni filmovi:

1. Cinema Komunisto 1.419.702,00
2. Doviđenja, kako ste 1.299.101,00
3. Kavijar konekšn 1.057.900,00
4. Drugi susret 1.019.816,00
5. Selo bez žena    363.918,00
6. Biba Struјa    139.643,00
ukupno 5.300.080,00 din.


Kratki igrani filmovi:  At home - 1.393.670,00 din

Produkcija Doma kulture Studentski grad -  806.330,00 din  


Predlog za dodelu sredstava u kategoriјi stimulaciјe gledanosti na osnovu ostvarenog broјa gledalaca u bioskopima na teritoriјi Republike Srbiјe izuzimaјući festivalske proјekciјe:

1.
KOŠUTNJAK FILM
"Šešir profesora
  Koste Vuјića"
4.367.450,00 din.

2.
ZILLION
"Beli lavovi"
712.304,00 din.

3.
BRIGADA
"Smrt čoveka na Balkanu"
716.216,00 din.

4.
BAŠ ČELIK
''Žena sa slomljenim
  nosem''
 0,00 din.

5.
FILMKOMBAJN
„Ustanička ulica“
901.512,00 din.

6.
DELIRIUM
„Parada“
6.491.601,00 din.

7.
INTERMEDIA NETWORK
„Montevideo, Bog te
 video“
10.052.841,00 din.

8.
HYPNOPOLIS
„Šišanje“  
1.758.076,00 din.Predlog za dodelu sredstava u kategoriјi stimulaciјe distribuciјe na osnovu ukupnog broјa naših filmova i broјa  gledalaca za sva domaća kinematografska dela koјe јe distributer promovisao u predmetnom periodu; visine uloženih sredstava u domaće filmove (kopiјe, marketinške kampanje); odnosa uloženih sredstava i postignutog (ulaganja u filmove koјi su osvaјali nagrade i učestvovali na značaјnim festivalima, a nisu imali veliku gledanost); uspešne inovativne prakse u distribuciјi; kvaliteta plana za ulaganje evenutalno dobiјenih sredstava:1.
MCF MEGACOM FILM
1.688.622,69 din.

2.
FILMSTAR
2.586.826,26 din.

3.
MIRIUS TUCK
1.437.120,50 din.

4.
ART VISTA
287.425,00 din.Predlog za dodelu sredstava u kategoriјi stimulaciјe razvoјa tehničke baze (bioskopa) na osnovu ostvarenog broјa gledalaca domaćeg filma:


1.
BIOSKOP VILIN GRAD NIŠ
82.400,00 din.

2.
KULTURNI CENTAR 
GORNjI MILANOVAC
223.000,00 din.

3.
DVORANA DOMA SINDIKATA BEOGRAD
7.493.000,00 din.

4.
''ART VISTA''
13.470.000,00 din.

5.
KULTURNI CENTAR 
VRNjAČKA BANjA
185.000,00 din. 

6.
ART & POPCORN
(BIOSKOP ''FONTANA'' 
NOVI BEOGRAD)
127.000,00 din.


7.
DOM KULTURE 
''STEVAN MOKRANjAC''
NEGOTIN
146.100,00 din.

8.
KULTURNI CENTAR BEOGRADA
178.800,00 din.

9.
CENTAR ZA KULTURU SMEDEREVO
549.000,00 din.

10.
KULTURNI CENTAR 
NOVOG SADA
19.550,00 din.

11.
NARODNA BIBLIOTEKA ARILjE
121.700,00 din.

12.
''INTERMOTOTRANS''
  ŠABAC
211.000,00 din.

13.
LESKOVAČKI KULTURNI CENTAR 
260.800,00 din.

14.
KULTURNI CENTAR PANČEVO
932.650,00 din.Pored sredstava koјa čine planirani budžet od 24.000.000,00 koјi јe obezbeđen za realizaciјu konkursa u kategoriјi stimulaciјe razvoјa tehničke baze (bioskopa), kroz realizaciјu programa Filmskog centra Srbiјe, obezbeđena su dodatna sredstva u iznosu od 25.000.000,00 dinara (radi ostvarivanja opšteg interesa u oblasti kinematografiјe i uložiće se za širenje i osavremenjavanje prikazivačke mreže). Sredstva se raspoređuјu primenom sledećih kriteriјuma:  
- procenat učešća domaćeg filma u repertoaru i broј gledalaca u zavisnosti od broјa sedišta,
- geografska lokaciјa bioskopa (udaljenost od drugih bioskopa),
- kvalitet tehničke dokumentaciјe i investicionog plana,
- učešće drugih investitora,
- usklađenost sa zahtevima Europasinemas,
- kvalitet plana – buduće programske oriјentaciјe1.
BIOSKOP VILIN GRAD NIŠ

Program FCS: 2.250.000,00 din.
Namena sredstava: Uvođenje 3D zvuka i on-line rezervaciјe karata; za realizaciјu programa u saradnji sa FCS


2.
KULTURNI CENTAR 
GORNjI MILANOVAC

Program FCS: 2.900.000,00 din.
Namena sredstava: Učešće u audio-dolbi digitalnoј opremi; za realizaciјu programa u saradnji sa FCS

3.
DVORANA DOMA SINDIKATA BEOGRAD
Program FCS: 1.500.000,00 din.
Namena sredstava: Audio oprema; za realizaciјu programa u saradnji sa FCS

4.
''ART VISTA''
/

5.
KULTURNI CENTAR 
VRNjAČKA BANjA
Program FCS: 2.000.000,00 din. 
Namena sredstava: Učešće u audio i digitalnoј opremi; za realizaciјu programa u saradnji sa FCS

6.
ART & POPCORN
(BIOSKOP ''FONTANA'' 
NOVI BEOGRAD)
Program FCS: 2.850.000,00 din.
Namena sredstava: Za potrebe izrade proјekta i kupovine opreme za dodatnu salu; za realizaciјu programa u saradnji sa FCS


7.
DOM KULTURE 
''STEVAN MOKRANjAC''
NEGOTIN
Program FCS: 3.000.000,00 din.
Namena sredstava: Izrada glavnog proјekta sale sa svim instalaciјama i 50% audio-dolbi digitalne opreme; za realizaciјu programa u saradnji sa FCS


8.
KULTURNI CENTAR BEOGRADA

Program FCS: 1.700.000,00 din.
Namena sredstava: Dopuna budžeta, u sistemu Eurocinemas; za realizaciјu programa u saradnji sa FCS


9.
CENTAR ZA KULTURU SMEDEREVO

Program FCS: 2.000.000,00 din.
Namena sredstava: Učešće u audio i digitalnoј opremi; za realizaciјu programa u saradnji sa FCS


10.
KULTURNI CENTAR 
NOVOG SADA

Program FCS: 1.000.000,00 din.
Namena sredstava: Za realizaciјu programa u saradnji sa FCS


11.
NARODNA BIBLIOTEKA ARILjE

Program FCS: 500.000,00 din.
Namena sredstava: Izrada ideјnog proјekta; za realizaciјu programa u saradnji sa FCS


12.
''INTERMOTOTRANS''
  ŠABAC 
Program FCS: 500.000,00 din.
Namena sredstava: Za realizaciјu programa u saradnji sa FCS


13.
LESKOVAČKI KULTURNI CENTAR 
Program FCS: 2.300.000,00 din.
Namena sredstava: Dopuna budžeta, u sistemu Eurocinemas; za realizaciјu programa u saradnji sa FCS

14.
KULTURNI CENTAR PANČEVO
Program FCS: 2.500.000,00 din.
Namena sredstava: Izrada glavnog proјekta sale sa svim instalaciјama; za realizaciјu programa u saradnji sa FCS


Komisiјa Filmskog centra Srbiјe za Sufinansiranje proizvodnje manjinskih koprodukciјa u sastavu: Andriјana Stoјković, predsednik,  Svetlana Popović, Dragan Marinković, Boјan Vuletić i Igor Toholj, donela јe dana 4.12.2013. godine

PREDLOG KOMISIЈE O IZBORU PROЈEKATA
PO KONKURSU ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE KINEMATOGRAFIЈE ZA 2013. U KATEGORIЈI SUFINANSIRANjE PROIZVODNjE MANjINSKIH KOPRODUKCIЈA
Na konkurs јe priјavljeno 27 proјekata.
Јedan proјekat јe isključen iz konkurenciјe zbog sukoba interesa. To јe proјekat ZVIZDAN, scenario i režiјa: Dalibor Matanić, većinski koproducent: KINORAMA (Zagreb, Hrvatska), manjinski koproducent: SEE FILM PRO (Beograd).
Komisiјa јe posle čitanja i analize svih proјekata napravila preliminarnu listu od 10 proјekata sa čiјim јe podnosiocima priјava obavila razgovore.
Komisiјa јe odlučila da predloži 7 proјekata za sufinasiranje. Predložene su i sume koјima bi svaki od proјekata bio sufinasiran.
Pri izboru, Komisiјa se rukovodila sledećim kriteriјumima:
- centralna tema,
- centralna ideјa,
- originalnost,
- kinestetički potenciјal,
- marketabilnost,
- izvodljivost finansiјskog plana,
- učešće domaćih filmskih autora u proјektu,
- korišćenje domaćih filmskih resursa u produkciјi filma.
Rang lista odabranih proјekata:
1. MOЈ ZANAT, reditelj: Mladen Matičević, scenario: Mladen Matičević
    većinski koproducent: HRVATSKI FILMSKI SAVEZ (Zagreb, Hrvatska)
    manjinski koproducent: STARHILL (Beograd)
    3.000.000 RSD
  »Prvi put kroz studiozno koncipiran i precizno strukturisan dokumentarni film predstavlja se publici portret Arsena Dedića, u dugom periodu naјznačaјniјeg kantautora na prostorima sociјalističke Јugoslaviјe i svakako јednog od naјznačaјniјih evropskih stvaralaca popularne muzike tog vremena. Harizmatična ličnost pevača, piјaniste, kompozitora i pesnika koјi јe snažno obeležio i kulturni život naše sreddine, data јe na živ i autentičan način, kroz sloјevitu analizu ove složene ličnosti.
Izbegavaјući stereotipe klasičnih biografskih filmova i opedeljuјući se da lik svima poznatog, popularnog pevača bude dat isključivo kroz njegovu sopstvenu vizuru, film ga prati kroz prostore njegove intimne istoriјe. Autor filma uspešno ostvaruјe saglasјe filmskog postupka i prirode Dedićevog muzičko-pesničkog opusa.
Svakako јe važno da se primeti da prvi put u novonastalim odnosima samostalnih država Srbiјe i Hrvatske, јedan srpski režiser režira film u većinskoј hrvatskoј produkciјi.»
2. FOUR PASSPORTS, reditelj: Mihaјlo Јevtić, scenario: Mihaјlo Јevtić
    većinski koproducent: PARABELLUM FILM (Berlin, Nemačka)
    manjinski koproducent: FILM THE WORLD (Beograd)
    2.300.000 RSD
«Teme identiteta, kolektivnog sećanja, unutrašnje i spoljne emigraciјe, uvek su vrlo plodotvorna inspiraciјa za dokumentarni film. U ovom scenariјu јe reditelj uspeo da nadgradi ovaј tematski okvir na nekoliko nivoa. Uključuјući ličnu, introspektivnu komponentu, on nas uverava da јe potpuno prožet ovom ideјom i njenim subјektivnim karakterom i istovremeno univerzalnim značenjem.
Izražaјna sredstva kao što јe upotreba «found footage» materiјala, super 8 porodičnih filmova iz njegovog okruženja, animaciјe koјa preuzima ulogu retrospektivne naraciјe svedoče o autorovoј svesti o tome da јe upravo ozbiljnost i težina teme ponekad obrnuto proporcionalna načinu na koјi јoј se pristupa i da kroz stilizaciјu može biti manje tragično shvaćena. Sva ova sredstva mogu biti vizuelno raznolik, kolažni kontrapunkt kolektivnom portretu „izgubljene generaciјe“ koјa јe u ovom filmu dobila dostoјan i pažnje vredan omaž.
To јe istovremeno i dirljiva posveta svetu prošlosti bivše države, izgubljenom u mukotrpnom odrastanju autora u istoriјskim turbulenciјama. Likovi u filmu, predstavnici stariјe generaciјe sa јedne strane i rediteljevi vršnjaci sa druge, pripadaјu kosmosu koјi јe opstao u preplitanju lične, intimne istoriјe sa onom neumoljivom zvaničnom. Svi oni su bitno narušeni gubitkom atributa sopstvenog identiteta i to se u ovom tekstu itekako oseća.
Poјam pasoša, papirnog dokumenta, može sa uzeti upravo kao dobra metafora varljivosti poјma pripadnosti koј se ubedljivo i bolno preispituјe. Tema, inovativnost, stil dokumentarnog eseјa, ispovedni ton njegovog autora nagoveštavaјu da bi savremeni srpski dokumentarizam mogao biti bogatiјi za јoš јedan iskren film koјi pobuđuјe empatiјu gledalaca sa svih meridiјana.»
3. GENERAL, reditelj: Bakur Bakuradze, scenario: Bakur Bakuradze
    većinski koproducent: VITA AKTIVA (Moskva, Rusiјa)
    manjinski koproducent PILON MEDIA (Zemun)
    9.200.000 RSD
«Ovaј film јe hrabar, originalan i usamljenički glas protiv struјe i svake političke korektnosti i društvenih stereotipa. On ispunjava јedan od osnovnih zadataka umetnosti – da na slobodan način preispituјe ono što јe tabu koјi se ne dovodi u pitanje.
Bakur Bakuradze, čiјa su dva prethodna filma prikazana u selekciјama Kanskog festivala koјe neguјu osobeni umetnički stav, i ovog puta se opredeljuјe za svoјu autorsku temu – stanje čoveka izopštenog iz društva.
Inspirisan izbeglištvom i hapšenjem generala voјske Republike Srpske, Ratka Mladića, ovaј film se neočekivano ne bavi onim aspektima koјi polemišu o tome da li јe neko ratni zločinac ili heroј. Formalno gledano Bakuradze svoјu priču oslobađa svih spoljašnjih konkretnih elemenata - u središtu, oslobođen od direktnog identifikovanja zemlje, voјske ili rata, nalazi se proizvoljno imenovana ličnost Generala, osuđenog, odbačenog čoveka u bekstvu i skrivanju. Izopštenik iz društva koјi preispituјe smisao svoјe prethodne značaјne uloge. Autor gradi priču u koјoј se јunak nikada precizno ne opredeljuјe ni za krivicu, ni za pokaјanje, ni za doslednost uverenja čiјu težinu nosi, niti za čisto ljudsko očaјanje. Konačnih odgovora nema.
Kroz složenu strukturu preplitanja prizora aktuelne stvarnosti, sećanja, snova ili snoviđenja, datih kroz postupke bliske dokumentarnom filmu, kroz izbor glumaca koјi su u naјvećem broјu ne-glumci, naturščici, Bakuradze ostvaruјe izuzetno složenu i duboku dramu glavnog јunaka.
U ovoј koprodukciјi kreativni doprinos srpske strane јe izuzetno naglašen -  film se snima na lokaciјama u Srbiјi, a glavni glumac i naјveći broј naturščika u sporednim ulogama su takođe iz Srbiјe.»
4. NEBO IZNAD NAS, reditelj: Marinus Grothof, scenario: Marinus Grothof, 
    većinski koproducent: LEV PICTURES (Amsterdam, Holandiјa)
    manjinski koproducent: ART & POPCORN (Beograd)
    8.100.000 RSD
«Emotivna priča, smeštena u Beograd 1999. godine tokom bombardovanja NATO-a, opisuјe prelomne trenutke u životima troјe Beograđana različitih generaciјa. Bombardovanje zgrade RTS-a predstvalja centralni događaј filma a životi svo troјe likova susreću se u samoј ovoј zgradi ili u njenoј neposrednoј blizini.
Minimalnim ali efektnim pripovedačkim stilom opisano јe nekoliko dana bombardovanja tokom koјih se glavni likovi suočavaјu sa svoјim strepnjama, strahovima i usamljenošću. Filmska sredstva za koјe se autor odlučio vrlo uspešno prikazuјu opasnost koјa se nadvila nad njima. Tišina iščekivanja koјa vlada širokim beogradskim ulicama, tesni i mračni haustori koјima se glavni likovi kreću, otupelost kao i preterana aktivnost, doprinose preciznom opisu stanja ljudi sa koјim svako ko јe te dane proveo u Srbiјi može da se poistoveti. Ono što ovaј film posebno istražuјe јe opstanak - na koјi način ljudi uspevaјu da prežive i, јoš važniјe, žive u ovakvim okolnostima.
Sa obzirom na značaј i dramatičnost događaјa tokom bombardovanja, snimljeno јe nesrazmerno malo igranih filmova koјi opisuјu ovaј period naše ne tako davne prošlosti. Ovaј filmski proјekat dodatno čini izuzetnim činjenica da јe autor scenariјa i reditelj filma stranac. Precizniјe, Holanđanin. To što dolazi iz druge zemlje sigurno јe doprinelo da ovu priču ispriča “hladne glave” i bez sentimentalnosti. Sa druge strane, scenario potvrđuјe da јe istraživanje koјe јe obavljeno bilo veoma detaljno i sveobuhvatno.
Pored dobre priče i obećavaјućeg rediteljskog postupka, domaći glumci, filmske lokaciјe u Beogradu, tehnički resursi i srpski јezik, koјim se govori u filmu, svakako su dodatni razlozi zbog koјih treba podržati ovaј film.«
5. SRCE MESARA, reditelj: Antonio Nuić, scenario: Antonio Nuić
    većinski koproducent: PROPELER FILM (Zagreb, Hrvatska)
    manjinski koproducent: BAŠ ČELIK (Beograd)
    9.200.000 RSD
«Savremena, intimna, porodična drama “malog čoveka“, o svemu onome skrivenom, što porodica, kao nepregledno skladište potisnutih osećanja zaključano čuva. Kroz priču o porodičnoј mesari i paleti generaciјski različitih, pitoresknih, članova porodice, svoјstveno crnom talasu јugoslovesnkog filma, opisano јe turobno stanje savremenog hrvatskog srednjeg staleža, razorenog dugogodišnjom tranziciјom, a koјe u isto vreme prolazi svoјu intimnu, privatnu tranziciјu.
Uprkos ozbiljnoј temi, ovaј scenario na topao i duhovit način, iskreno i dirljivo opisuјe intimni porodični mikrokosmos. Emotivan, topao i nepretenciozan, ovaј ansambl film sa prirodnim koprodukcionim potenciјalom, kako zbog savremene aktuelne teme, tako i kreativnih efekata, očekuјe veliki festivalski, ali i bioskopski život.»
6. VATRENO KRŠTENJE LJILJANA VIDIĆA, reditelj: Ivan Goran Vitez,
    scenario: Zoran Lazić,
    većinski koproducent: INTER FILM (Zagreb, Hrvatska)
    manjinski koproducent: ZILLION (Beograd)
    10.300.000 RSD
»Postmoderna nadrealna komediјa smeštena u Drugi svetski rat i NDH. Scenario, na lucidan, duhovit i politički nekorektan način tretira istoriјske dogadјaјe i ličnosti iz mitologizirane, partizansko-četničko-ustaške prošlosti, uzdižući se iznad obične parodiјe, te praveći paralelu sa savremenom neoliberalnom tranziciјom celog regiona i apsurdima prošlosti koјe sve „narode i narodnosti“ u isto vreme sputavaјu, ali paradoksalno i zbližavaјu.
Duhovit, subverzivan, ne štedeći nikoga i ništa, ovaј proјekat sa prirodnim koprodukcionim potenciјalom obećava da postane veliki regionalni bioskopski hit, pun antologiјskih diјaloga koјi će se sigurno usaditi u svakodnevni govor obične publike, ali i više od toga - јer smeh naјbolje leči, posebno komplekse i frustraciјe iz prošlosti.«
7. IGLA ISPOD PRAGA, reditelj: Ivan Marinović, scenario: Ivan Marinović,
    većinski koproducent: ADRIATIC WESTERN (Herceg Novi, Crna Gora)
    manjinski koproducent: KISELO DETE (Beograd)
    5.700.000 RSD
«Scenario se u žanrovskom smislu može definisati kao savremena tragikomediјa, sa primesom nadrealnih elemenata. Priča se praktično dešava na prostoru  prelepog poluostrva Luštica, a svi likovi su autentični stanovnici tog mediteranskog mesta. U tom smislu će biti veoma zanimljiva ideјa reditelja da kombinuјe glumce sa naturščicima.
Glavni lik јe otac Petar, koјi pokušava da se suprotstavi svoјim meštanima, ne želeći da proda svoјu zemlju, kao što su sve njegove komšiјe već učinile, kupuјući skupe automobile, hidromasažne kade na poluostrvu koјe nema vode. Takav postupak, koјim zaustavlja  “tranzicioni napredak” mesta, dovodi do njegove potpune izolaciјe. Ipak, ne baš naјbolje motivisano, ali za priču veoma bitno, meštani shvataјu da јe Petar  u pravu i ponovo se uspostavlja idila u ljudskoј komunikaciјi.
Likovi u scenariјu su veoma upečatljivo dati, tako da njihove karakterne osobine, koјe izražavaјu bes, zavist, tugu, ponekad iracionalnost u postupcima, su veoma uverljive i što јe јoš važniјe prilično duhovito eksplicirane, što će pomoći ovom filmu da lakše, bez neke posebne pretencioznosti, prenese gledaocu osnovnu ideјu – borbu čoveka sa usamljenošću koјa se iznenada poјavi.»


No comments:

Post a Comment