TEKSTOVI NA BLOGU

Wednesday, July 9, 2014

VARVARI - odjeci

Barbarians: A hyper-realistic look at modern Serbia's youth

Na sajtu Cineuropa izašla je kritika debitantskog filma Ivana Ikića "Varvari". Kritičar Vladan Petković kaže da se film "lako može ubrojati u trend festivalskih uspeha poput "Klipa" i "Tilve Roš" jer se bavi položajem i životom tinejdžera u Srbiji, koristeći se netradicionalnim filmskim sredstvima." ali isto tako naglašava da "Varvari" prevazilaze pojednostavljena formalna grupisanja i imaju poetiku po kojoj se izdvajaju.

Petković naglašava kako autor izbegava didaktička poentiranja i nudi "prirodan" ishod priče a u fotografiji Miloša Jaćimovića prepoznaje odjeke "Slona" Gasa Van Senta. Svoje poređenje "Varvara" i "Klipa", Petković završava zaključkom da je "Klip" nudio žensku a "Varvari" mušku vizuru.

Celu kritiku možete pročitati OVDE.

Izvor: Cineuropa

No comments:

Post a Comment