TEKSTOVI NA BLOGU

Tuesday, April 8, 2014

ODREDBE ZAKONA O KINEMATOGRAFIJI NEUSTAVNESaopštenje sa 12. sednice Ustavnog suda, održane 3. aprila 2014. godine, koјom јe predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda.

Ustavni sud јe na 12. sednici odlučio o 8 predmeta, a u predmetima IUo-222/2013 i IUo-225/2013 јe odložio razmatranje i odlučivanje.

U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud јe:

- utvrdio da odredbe člana 19. tač. 3) i 4) Zakona o kinematografiјi (''Službeni glasnik RS'', br. 99/11 i 2/12-ispravka) nisu u saglasnosti sa Ustavom. (predmet IUz- 128/2012)

Član 19 odnosi se na podsticanje domaće kinematografije, a sporne tačke su:

3.) 20 % sredstava ostvarenih od naknade koju emiteri u skladu sa zakonom kojim se uređuje radiodifuzija, plaćaju Republičkoj radodifuznoj agenciji (RRA) za dobijeno pravo za emitovanje programa, ukoliko taj iznos ne prelazi razliku sredstava između ukupno ostvarenih prihoda i ostvarenih rashoda RRA, najkasnije do 30. juna tekuće godine od sredstava ostvarenih u prethodnoj godini.

4.) 10 % sredstava ostvarenih od naknade koju javni telekomunikacioni operatori plaćaju Republičkoj agenciji za elektronske komunikacije (RATEL) za dobijeno pravo za izgradnju, posedovanje ili eksploataciju javne telekomunikacione mreže, odnosno za pružanje javne telekomunikacione usluge, sredstva ostvarena od naknade za korišćenje i dodelu radio frekvencija, sredstva ostvarena po osnovu izdavanja sertifikata, kao i sredstva ostvarena na ime troškova tehničkog pregleda i drugih troškova izdavanja dozvola, uplaćenih najkasnije do 30. juna tekuće godine od sredstava ostvarenih u prethodnoj godini.


Izvor: FCS

No comments:

Post a Comment